REGULAMIN

1 osoby odwiedzające nasze kino CINEMA7D zobowiązane są do stosownego zachowania i słuchania poleceń

obsługi 

2 osoby nietrzeźwe oraz agresywne  nie będą obsługiwane 

3 wszyscy uczestnicy show kupując żeton akceptują regulamin CINEMA7D i zobowiązują się go przestrzegać 

4 osoby chore na epilepsje , padaczke,  choroby układu nerwowego , choroby serca ,  powiny poinformować

obsługę cinema7d , ze względu bezpieczeństwa nie mogą brać udziału w naszym show .

5 kobiety w ciązy nie powinny brać udziału w naszym show 

6 dzieci ponizej wieku  7 lat nie powinny brać udziału w naszym show bez zgody i opieki oraz odpowiedzialności

  opiekuna prawnego . 

7. Podczas projekcji zakaz używania telefonów oraz urządzeń nagrywających .

8. Nośność platformy wynosi 600 kg nie wolno jej przeładowywać,